Od svojho vzniku firma realizovala stavby :

Bytovky 24 BJ základy - Krásno nad Kysucou Zákysučie 2018
Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy Základnej školy Rudinská - Rudinská Rudinská
2017
Zateplenie a stavebné úpravy vstupu ZŠ Turzovka pavilón A - Turzovka
2017
Rekonštrukcia chodníka v obci Makov  II. etapa Makov 2017
Pätky pod osvetľovacie stožiare pre futbalové ihrisko s umelým trávnikom - Krásno nad Kysucou
2017
Oprava chaty na Klubine Klubina 2017
ŽU v Žiline, Rekonštrukcia interiéru objektu AS  Žilina
2017
Úprava parkovísk okolo budovi ZŠ Lieskovec  Kysucký Lieskovec 2017
Dokončenie 8 bytových jednotiek nad požiarnou zbrojnicou - Kysucký Lieskovec 2017
ŽU v Žiline Rekonštrukcia sociálnych zariadení objekt Knižnica Žilina 2016
Rekonštrukcia pôvodnej ubytovne v obci Povina Povina 2016
Rekonštrukcia oporného múru RD + parkovné plochy RD - Čadca 2016
ŽU v Žiline, zateplenie budov Súdnného inžinierstva FSI - Žilina  2015
Objekty Zdravotného Strediska Likavka - Likavka 2015
ŽU v Žiline, Zateplenie jedálne MENZA - Žilina 2014
ŽU v Žiline, Rekonštrukcia podláh pre internáty Hliny Žilina 2014
Chodník Kalinov, pri ceste II/520 II. etapa v Krásne nad Kysucou Krásno nad Kysucou 2015
Chodník Kalinov, pri ceste II/520  I. etapa v Krásne nad Kysucou Krásno nad Kysucou 2014
Rekonštrukcia amfiteátra v obci Skalité Skalité 2013
Rošírenie vodovodu v intraviláne obce Zborov nad Bysricou - U Backy Zborov 2013
Stavebné úpravy objektov Roľníckého družstva Stará Bystrica  Stará Bystrica 2013
Revitalizácia a regenerácia centra obce Staškov I etapa - Staškov
2013
Rekonštrukcia chodníka I. etapa - v Obci Makov Makov 2013
Novostavba rodinného domu - Obec Stará Bystrica Stará Bystrica 2012
Predajňa AGROŽEL Polyfunkčný objekt - Krásno nad Kysucou 2012
Rekonštrukcia ustájenia kráv - Staškov Staškov 2012
TESCO Krásno nad Kysucou - interiér Kraśno nad Kysucou 2011
Tribúna - Objekt vybavenosti ihrísk športového areálu - Krásno nad Kysucou
2010
Rekonštrukcia Verejných priestranstiev Námestie pri  Kostole - Krásno nad Kysucou
2010
Rekonštrukcia Verejných priestranstiev Námestie pri Meskom Úrade - Krásno nad Kysucou 2010
Rekonštrukcia a úprava druhého nadzemného podlažia rodinného domu č.9 v Radôstke Radôstka 2010
Nadstavba ZŠ a prístavba MŠ - Zborov nad Bystricou
2010
Viacúčelové športové ihrisko 40x20m spodná stavba - Krásno nad Kysucou 2010
Nadstavby, rekonštrukcie a modernizácia objektov Základnej Školy Mládežnícka - Krásno nad Kysucou
2009
Rekonštrukcia budovy farského úradu - FARA
Krásno nad Kysucou
2009
Chodníky zo zámkovej dlažby cesta II triedy
Krásno nad Kysucou
2008
Parkoviská pred bytovkami, parkovacie plochy pre bytovky č.1433, 1434, 1499 - Krásno nad Kysucou
2008
Základ pod pozdĺžny reťazový dopravník - Fracho s r.o.
Pod Oščadnicou
2008
Stavebné úpravy a nadstavba Materskej Školy s 8 bytovými jednotkami
Ochodnica
2007
Drevozávod Swedwood - Krásno nad Kysucou

2007
Nadstavba objektu Materskej Škôlky Ústredie, zateplenie, výmena okien - Oščadnica
2006
Rekonštrukcia objektu CHKO Kysuce
Čadca

Rekonšrukcia maštalí kravína na JRD
Stará Bystrica
2004
Administratívna budova ASOWENDING
Banská Bystrica

Rekonštrukcie hotelov pre JMF v SR
Banská Bystrica

Výstavba domov pre Váhostav SK Žilina
Teplička
2002
Výstavba bytov 50 BJ
Mělník ČR

Výstavba Farského Úradu
Bytčica

Rekonšrukcia Hotela SNP Nízke Tartry
Jasná

Rekonštrukcia Kultúrného domu
Stará Bystrica

Obchod Zákysučie
Krásno nad Kysucou

Výmena okien SOU Obchodné
Žilina

Rekonštrukcia Obvodného Úradu
Čadca

Rekonštrukcia strechy Kysucká knižnica
Čadca

Dom sociálnych služieb - Čadca Horelica

Dom dôchodcov  - Makov
1999
Telocvičňa novostavba Združená Stredná Škola Drevárska - Krásno nad Kysucou

Telocvičňa novostavba Stredné Odborné Učilište Čadca
Čadca

Bytový dom 24 bytových jednotiek - Krásno nad Kysucou

Nadstavba Krajského Úradu
Žilina

Zateplenie Kultúrného domu - Krásno nad Kysucou

Rekonštrukcia Kulúrného domu
Svrčinovec

Drevozávod Kelčov
Kelčov
1992
Obchod pre OÚ (Okresný Úrad) Krásno
Krásno nad Kysucou

Nadstavba Stredné Odborné Učilište - Čadca
1994
Telocvičňa ZŠ Čadca Podzávoz
Čadca -Podzávoz

Garáže SPP Čadca
Čadca - Podzávoz

Prestrešenie na Ľudovej Šloly Umenia Čadca
Čadca
1994
Sklad potravín Jednota
Čadca
1993
4 Bytové Jednotky
Zákopčie a Dlhá

... a nespočetné drobné stavby ...