Kontakt:
 Vedenie spoločnosti :  mob.: 0905 526 590; 0905 536 663; 0905 540 136
 Ekonomické odelenie :  tel./fax: 041 43 85 430
 Obchodné odelenie :  mob.: 0905 540 134
 Technické oddelenie :  mob.: 0905 540 136
 Personálne oddelenie :  mob.: 0915 713 573
 
Adresa:
 
STaS spol. s r.o.
GPS súradnice:
číslo: 1957
 49°23'53.5"N  023 02 Krásno nad Kysucou
 18°49'46.5"E
 
IČO:                  30 228 883
IČDPH:  SK 20 20 421 161
DIČ:             20 20 421 161

Budova STaS-u (Príjem I. poschodie):